ép cọc bê tông nhà dân

Thi công ép cọc bê tông

thi-cong-ep-coc-be-tong

– Cọc ép là cọc được hạ bằng năng lượng tĩnh, không gây nên xung lượng lên đầu cọc. – Tải trọng thiết kế là giá trị tải trọng do Thiết kế dự tính tác dụng lên cọc.