Khái niệm hệ thống điện 3 pha (kiến thức cơ bản)

To Enter On Forex Scale

Forex Is Correct To Trade

Binary Options System Backup Courses

What Is One Touch In Binary Option Halal

http://blog.kanojo.de/?p=Forex-Minimum-Deposit-Of-5-Usd Forex Minimum Deposit Of 5 Usd

Việc truyền tải điện năng bằng mạch điện ba pha tiết kiệm được dây dẫn hơn là dùng dòng điện một pha

Động cơ ba pha có cấu tạo dơn giản và đặc tính tốt hơn động cơ một pha

Mạch điện ba pha gồm:

Nguồn điện ba pha

Đường dây ba pha

Tải ba pha

1.Nguồn điện ba pha

Để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha dùng máy phát điện xoay chiều ba pha

Máy phát điện ba pha:

a,Cấu tạo

Gồm 3 dây quấn AX,BY,CZ

Daly quấn pha A ký hiệu là AX

Dây quấn pha B ký hiệu là BY

Dây quấn pha C ký hiệu là CZ

Trong đó:

A, B, C là các điểm đầu dây quấn

X, Y, Z là các điểm cuối dây quấn

Các dây quấn AX, BY, CZ có cùng số vòng dây, đặt lệch nhau một góc điện trong không gian

b,Nguyên lý làm việc

Khi quay nam châm với tốc độ không đổi, từ trường sẽ lần lượt quýet qua các dây quấn và cảm ứng vào trong dây quấn các sức điện động Sin cùng biên độ, tần số và lệch pha nhau 1 góc

Đồ thị:

Viết biểu thức tức thời sức điện động 3 pha

(nếu chọn pha ban đầu của sđđ của AX bằng 0)

2.Tải ba pha

Thường là : động cơ điện 3 pha, lò điện 3 pha…..

Tổng trở của các pha A, B, C là :

Thường ký hiệu như sau:

câu hỏi

II-CÁCH NỐI NGUỒN ĐIỆN VÀ TẢI BA PHA

Mạch điện ba pha không liên hệ: mỗi pha của nguồn điện nối riêng rẽ với mỗi pha của tải
Vì sao cách nối này ít được dùng ???????

Thường dùng 2 cách nối : nối hình sao (Y), nối hình tam giác ( )

Nối hình sao: 3 điểm cuối X, Y, Z nối với nhau tạo thành điểm trung tính O

Nối hình tam giác: đầu pha này nối với kha kia

1. Cách nối nguồn điện ba pha

Nối hình sao :

Nối hình sao có dây trung tính

Nối tam giác

2.Cách nối tải ba pha

Nối hình sao

Nối hình tam giác

Có cách nối tải ba pha thành hình sao có dây trung tính không ???????????

Chúng ta có

Nguồn ba pha

Tải ba pha

Mạch điện ba pha

Vậy có

?????
III-Sơ đồ mạch điện ba pha

1. Sơ đồ mạch điện ba pha

Dây pha: nối điểm đầu của nguồn (A,B,C) đến các tải

Dây trung tính: nối từ điểm trung tính của nguồn(o) đến điểm trung tính của tải(o’)

Ngoài ra có: dòng điện dây, dòng điện pha, điện áp dây, điện áp pha

a,Nguồn nối sao, tải nối sao

A
B
C
A
C
B
O’
O
b,Nguồn điện và tải nối sao có dây trung tính

Ưu điểm của mạch ba pha bốn dây

Tạo ra hai trị số điện áp khác nhau thuận tiện cho sử dụng

Cân bằng điện áp các pha khi tải không đối xứng

c,Nguồn điện nối sao, tải nối tam giác

O
ví dụ

1.Nguồn điện và tải ba pha 1,2,3 được nối hình gì????????

2.Các đèn được đấu hình gì?vì sao khi nối tắt các đèn pha C thi các đèn pha A,B vẫn sáng bình thường?????

2.Quan hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha

Khi nối hình sao

Khi nối tam giác

ví dụ 1

Một máy phát ba pha có :

= 220 V

220 V

380V
Nếu nối hình sao ta có:

= 220 V

= 380V

Nếu nối hình tam giác ta có :

=
220 V

=
220 V

Vậy tại sao trong thực tế nguồn điện thường dược nối hình sao?

ví dụ 2

Tải ba pha gồm 3 điện trở R= 10 nối hình tam giác, nguồn có . Tính ,

380V

A
B
C
A
C
B
= 380 V

10
Tải nối tam giác nên:

=
=
380 V

Dòng điện pha của tải :

Dòng điện dây của tải:

Biểu thức tức thời sức điện động ba pha :

hay
Nguồn nối sao

Tải nối sao

Nguồn nối sao có dây trung tính

Nguồn nối tam giác

Ví dụ

Tải nối tam giác

Hoạt động

Máy phát điện xoay chiều ba pha

C
Z
X
A
B
Y
Dòng điện dây là dòng điện chạy trong dây pha

Dòng điện pha là dòng điện chạy trong mỗi pha

Điện áp dây là điện áp giữa hai dây pha

điện áp pha là điện áp giữa dây pha và dây trung tính

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>